ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

παραγωγή και εμπορία

Τμήματα

Εφαρμόζουμε Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2000 και Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2004 για την διασφάλιση της ποιότητας και της εξυπηρέτησης.

Διοίκησης

Εφαρμόζουμε Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2000 και Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2004 για την διασφάλιση της ποιότητας και της εξυπηρέτησης.
Δυνατότητα παραγωγής 1.200m3 σκυροδέματος το οκτάωρο από 2 διαφορετικά παρασκευαστήρια σκυροδέματος.

Παραγωγής

Δυνατότητα παραγωγής 1.200m3 σκυροδέματος το οκτάωρο από 2 διαφορετικά παρασκευαστήρια σκυροδέματος.
Ιδιόκτητος στόλος μηχανημάτων που καλύπτει τις ανάγκες από τα πιο μικρά έως τα μεγαλύτερα έργα που έχουν κατασκευαστεί στην περιοχή.

Κίνησης

Ιδιόκτητος στόλος μηχανημάτων που καλύπτει τις ανάγκες από τα πιο μικρά έως τα μεγαλύτερα έργα που έχουν κατασκευαστεί στην περιοχή.
Οργανωμένο Εργαστήριο Σκυροδέματος για τον έλεγχο της εργοστασιακής παραγωγής και τη στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων των εργαστηριακών δοκιμών σε όλα τα στάδια της κατασκευής.

Ποιοτικού ελέγχου

Οργανωμένο Εργαστήριο Σκυροδέματος για τον έλεγχο της εργοστασιακής παραγωγής και τη στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων των εργαστηριακών δοκιμών σε όλα τα στάδια της κατασκευής.

Συχνές Ερωτήσεις

 • Το έτοιμο σκυρόδεμα είναι δομικό υλικό που παράγεται με την ανάμειξη αδρανών υλικών, τσιμέντου, νερού και μία σειρά βιομηχανικών χημικών πρόσμικτων. Η αναλογία της σύνθεσης καθορίζεται από την εκάστοτε Μελέτη  Σύνθεσης, σύμφωνη με τις διατάξεις του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (Κ.Τ.Σ. 2016).

 • Η παραγωγή του προϊόντος γίνεται από δύο σύγχρονα συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος. Ο χειρισμός γίνεται από Η/Υ και η όλη διαδικασία της παραγωγής είναι πλήρως αυτοματοποιημένη.

 • Συστατικά που αποτελούν τις πρώτες ύλες παρασκευής του σκυροδέματος είναι :

  • Τσιμέντο (αγγλ. cement), παρασκευάζεται βασικά από διοξείδιο του πυριτίου και ασβεστόλιθο, τα οποία αλέθονται, αναμιγνύονται, τήκονται και τέλος κονιορτοποιούνται για να δώσουν τη γνωστή τσιμεντοκονία. Το τσιμέντο αποτελεί το συνδετικό υλικό των αδρανών, που έχει την ιδιότητα να σκληρύνεται υπό την παρουσία νερού
  • Αδρανή (aggregates) καταλαμβάνουν το 75% του όγκου του σκυροδέματος. Είναι λατομικά προϊόντα και σε ότι αφορά τις διαστάσεις και φύση τους διακρίνονται σε άμμο, χαλίκι, γαρμπίλι, σκύρα.
  • Νερό  Η αναλογία του νερού στο μίγμα είναι καθοριστικός παράγοντας επίτευξης των επιθυμητών αντοχών στο σκυρόδεμα, και πρέπει να διατηρείται αυστηρά στα όρια που καθορίζει η Μελέτη σύνθεσης.
  • Συνήθη πρόσμικτα (admixtures) είναι :
   • Υπερρευστοποιητές (plasticizers) για την αύξηση της εργασιμότητας του σκυροδέματος χωρίς προσθήκη νερού ή τη διατήρηση της εργασιμότητας με μείωση του νερού, που συνεπάγεται αυξημένες αντοχές
   • Επιταχυντές (accelerators), για την αύξηση του ρυθμού σκλήρυνσης του σκυροδέματος και την επίσπευση της εμφάνισης των αντοχών του
   • Επιβραδυντές (retarders), για την επιβράδυνση της σκλήρυνσης
   • Αερακτικά πρόσθετα (air-entraining agents), που προσθέτουν αέρα στη μάζα του σκυροδέματος, αντιμετωπίζοντας έτσι τον κίνδυνο παγετού και αυξάνοντας ταυτόχρονα την αντοχή του στα θειικά

Έχετε άλλη απορία;

Blog

Η πολιτική μας για την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων.
Διαβάστε αναλυτικά τον κανονισμό εδώ.